Martyna Katarzyna Gibka, PhD

PUBLISHED BOOKS

1. Gibka, M. K. (2018). Funkcje nazw własnych bohaterów w strukturze powieści. Ujęcie teoretyczne i jego praktyczne zastosowanie. Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej.
An electronic version (ebook) can be found here: Funkcje nazw własnych...

2. Gibka, M. K. (2019). Literary Onomastics: a Theory. Łódź: ArchaeGraph.

PUBLISHED ARTICLES

1. Gibka, M. K. (2014). Hooch, Filch and Fluffy: How the Polish Translation of Harry Potter Influences the Humorous Function of the Characters’ Names. In E. Kujawska-Lis & I. Ndiaye (Eds.), Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii. Literatura (pp. 161–171). Olsztyn: Katedra Filologii Angielskiej, UWM w Olsztynie.

2. Gibka, M. K. (2015). The Functions of Proper Names in the Literary Work of Art. Symbolae Europaeae, 8, 79–90.

3.Gibka, M. K., & Rutkowski, M. (2015). Funkcja humorystyczna nazw osobowych w oryginale i przekładzie “Feet of Clay” Terry’ego Pratchetta. In I. Sarnowska-Giefing, M. Balowski, & M. Graf (Eds.), Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji (pp. 169–182). Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej.

4. Gibka, M. K. (2016). Onymization and Appellativization Leading to Incongruity and Humour in “How I Met Your Mother”. Prace Językoznawcze, XVIII (1), 61–76.

5. Gibka, M. K. (2016). The Humorous Function of Proper Names in “Harry Potter”. In A. Lica & M. Kardasz (Eds.), Integralia IV. Wymiary studenckiej humanistyki (pp. 139–145). Elbląg: Wydawnictwo PWSZ w Elblągu.

6. Gibka, M. K. (2016). Meet the Dragon: A Brief Study of Dragons in the Harry Potter Series and the Inheritance Cycle. In Ł. Neubauer (Ed.), Imaginary Creatures in Medieval and Modern Fantasy Literature (ss. 145–158). Kraków: Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner.

7. Gibka, M. K. (2016). Two Types of the Expressive Function Served by Characters’ Proper Names in Harry Potter. Acta Philologica, 49, 373–381.

8. Gibka, M. K. (2016). The Momentary Sociological, Camouflaging, Conative and Poetic Functions of Characters’ Proper Names in the Polish Translation of “Harry Potter”. In E. Kujawska-Lis & I. Anna NDiaye (Eds.), Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii. Teoretyczne i praktyczne aspekty przekładu literackiego (pp. 93–107). Olsztyn: Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej UWM w Olsztynie.

9. Gibka, M. K. (2017). Funkcja humorystyczna antroponimów w Jak poznałem waszą matkę. In M. Cichmińska, A. Naruszewicz-Duchlińska & P. Przytuła (Eds.), Seriale w kontekście kulturowym Język, odbiór, interpretacja (pp. 89-103). Olsztyn: Instytut Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

10. Gibka, M. K. (2017). Onomastic discrepancies between “The Hobbit or There and Back Again” and its film adaptation. Beyond Philology: An International Journal of Linguistics, Literary Studies and English Language Teaching, 14, 29–46.

11. Gibka, M. K. (2017). J.K. Rowling as a “Magician of Words”: Mythical, legendary and superstitious connotations in Harry Potter. In A. Lica & M. Kardasz (Eds.), Integralia V. Wymiary studenckiej humanistyki (pp. 151–161).

12. Gibka, M. K. (2017). Analiza porównawcza funkcji nazw własnych postaci w powieści Terry’ego Pratchetta Guards! Guards! i jej polskim tłumaczeniu Straż! Straż! Annales Neophilologiarum, 11, 21–34.

13. Gibka, M. K. (2018). The functions of characters proper names in Men at Arms by Terry Pratchett. Acta Onomastica LIX (pp. 54-68).

14. Gibka, M. K. (2018). The Humorous Function of the Characters’ Names in Terry Pratchett’s “Men at Arms”. In K. Karaś, A. Hołubowicz, & A. Włodarczyk (Eds.), All About Pratchett czyli wszystko o sir Terrym Pratchetcie (pp. 45–55). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

15. Gibka, M. K. (2018). The Functions of Characters’ Proper Names in Guards! Guards! by Terry Pratchett. Onomastica Uralica, 14, 203–214.

16. Gibka, M. K. (2018). Analiza porównawcza funkcji nazw własnych postaci w powieści Terry’ego Pratchetta Men At Arms i jej polskim tłumaczeniu Zbrojni. Prace Językoznawcze, 20(4), 57–74.

17. Gibka, M. K. (2018). Funkcje nazw parków linowych w Polsce. In U. Bijak, H. Górny, & M. Magda-Czekaj (Eds.), Onomastyka – neohumanistyka – nauki społeczne (pp. 139–151). Kraków.

18. Gibka, M. K. (2018). Analiza porównawcza funkcji nazw własnych postaci w powieści Terry’ego Pratchetta Feet of Clay i jej polskim przekładzie zatytułowanym „Na glinianych nogach”. Symbolae Europaeae, 13, 67–81.

19. Gibka, M. K. (2018). Functions of characters’ proper names in novels. Onoma 53, 49–66.

20. Gibka, M. K. (2018). Functions of characters’ proper names in television series: Theoretical outline. Onoma 53, 67–80.

21. Gibka, M. K., & Górka, M. (2019). Zjawisko europeizacji w kontekście polityki bezpieczeństwa cybernetycznego Unii Europejskiej. Acta Politica Polonica 48, 19-32.

22. Gibka, M. K. (2019). Permanent Functions of Characters’ Proper Names in Harry Potter. The Journal of Literary Onomastics, 7, 45–52.

23. Gibka, M. K. (2019). Nazwy własne pokoi zagadek w Polsce. Prace Językoznawcze, 21(2), 47–55.

24. Gibka, M. K. (2019). Functions of Characters’ Proper Names in Terry Pratchett’s Jingo and Its Polish Translation entitled Bogowie, honor, Ankh-Morpork. Annales UMCS Sectio FF Philologiae, 37(2), 191–205.

25. Gibka, M. K. (2020). The Functions of Characters’ Proper Names in Feet of Clay by Terry Pratchett. In L. Balode & K. Čīšangs (Eds.), Onomastic Investigations II (pp. 81-94). Ryga: Latvian Language Institute, University of Latvia.

26. Gibka, M. K., & Górka, M. (2021). Radicalism and political correctness – two poles of political discourse among the Visegrad countries. In M. Adamczyk, M. Siekierka & M. Lubicz Miszewski (Eds.), Europa Środkowa i Wschodnia. Dekady wolności – czas przemian T. III (pp. 186-206). Poznań: Wydawnictwo Naukowe FNCE.

27. Gibka, M. K. (2022). Functions of characters’ proper names in Jingo by Terry Pratchett. Prace Językoznawcze, 24(2), 21–33.

Translations of articles:
1. Rutkowski, M. (2016). Humorous Names in the Light of Incongruity Theory. Voprosy onomastiki, 13 (1), 129–139.

2. Gibka, M. K. (2016). Hooch, Filch, i Puszek, czyli jak polskie tłumaczenie Harry’ego Pottera wpływa na funkcję humorystyczną nazw własnych postaci. In E. Komorowska & A. Szlachta (Eds.), Emocje w językach i kulturach świata (pp. 93-104). Szczecin: Volumina.pl Daniel Krzanowski.

Other:
1. Gibka, M. K. (2014). Review of Słownik metafor i konotacji nazw własnych [Dictionary of Proper Names and their Metaphors and Connotations] by Mariusz Rutkowski. Beyond Philology: An International Journal of Linguistics, Literary Studies and English Language Teaching, 11, 187–194.

2. Gibka, M. K. (2018). The 26th International Congress of Onomastic Sciences “Locality and Globality in the World of Names”, Debrecen 2017. Beyond Philology: An International Journal of Linguistics, Literary Studies and English Language Teaching, 15(1), 181–190.